Intense growth HUB

Uuringutest persoonade ja ärikasvuni

Võiks ju mõelda, et kui ettevõte on äritulemustega rahul, siis ei pea midagi uurima. Silmas tuleb aga pidada, et vigu tehakse ka headel aegadel! Oluline on faktipõhine teadmine, kus on uus turg, uued tarbijad või ka mida teeb konkurent paremini.

Ettevõte vajab uuringuid, et mõista paremini klientide ostuteekonda ja -käitumist, külastusnumbrite tagamaad ning samuti turundustegevuste mõju toodete müügile. Esimesed küsimused, mida ettevõtja peaks endalt küsima on, kas ma tean tegelikult kui palju minu turundus mõjutab müüki, kes mõjutavad minu äritulemusi ja kas ma tean, mille alusel minu klient teeb ostuotsuseid? Kui kuskil on kahtlus, siis aitavad juba Intense kasvuagentuuri uuema aja uuringud.

„Viimased paar aastat ja ka käesolev aeg on olnud väga hektiline – suur tervisekriis ja nüüd ka energiakiis – mis tähendab, et järjest keerulisem on ettevõttel ise enda andmeid kõrvutada ja sealtpealt õigeid järeldusi teha ning ka otsuseid vastu võtta,“ kommenteerib Intense uuringute juht Anna-Liisa Laas. „Just sellest tulenevalt pöörduvad aina enam kliente meie juurde ise. Omaltpoolt tagamegi klientidele alati hoolega valitud uuringute nurga, nii metoodika kui küsimuste näol, et saadud vastused oleksid juba homme hõlpsasti integreeritavad ettevõtte igapäevatöösse.“

Samal ajal on uuringute suund muutumas ka kvalitatiivsemaks. „Järgmise viie aasta trend on persoonade loomine, mis aitab tekitada parema arusaama, kes on sinu praegused ja potentsiaalsed kliendid ning  millised on nende inimeste ootused, vajadused ja ka soovid,“ on Intense kasvuagentuuri juht Liis Oper kindel.

„Persoonade olemasolu on väärt sisend mitte ainult ettevõttele endale tootearenduseks vaid ka erinevatele koostööpartneritele, nii loov-, meedia-, kui ka PR-agentuuridele. Meie kasvuagentuurina mitte ainult ei aita luua persoonasid vaid toetame kogu protsessi, juurutades neid igasse võimaliku äritahku, et saada tehtud investeeringust maksimaalne kasu“ täiendab Laas.

Turundus pole tugisüsteem vaid tuluallikas

Ainuüksi uuringute läbi viimine ei aita, nende interpretatsioon on ülimalt oluline. „Me peame välja mõtlema, kuidas saadud tulemust rahaks keerata,“ selgitab Oper. Seetõttu muutub järjest tähtsamaks ka eeltöö. Kui on selge, mida tahetakse teada ning mida selle teadmisega teha, siis on uuring ka märgatavalt tulemuslikum.

Alternatiiviks on alati usaldada kõhutunnet. „Alustasime nullist ja ületasime maagilise miljardi krooni käibepiiri alles 19 aastat hiljem. Oleksin ma kõhutunde asemel kasutanud kliendiuuringuid, oleksime selleni jõudnud mitu aastat varem ja jätnud nii mõnegi kulutuse tegemata. Õnneks oleme täna targemad ja küsime kliendilt, mida ta arvab ja mida vajab,“ kinnitab Intense’i kasvuagentuuri klient, Estraveli juhatuse esimees Aivo Takis.

Uuringud ei käi tingimata kaasas ainult alustava ettevõtte või toote lansseerimisega. Need on meile abiks, et mõõta elluviidud strateegia tulemusi, sest kõiki mõjusid, näiteks tarbijate hoiakute muutust ei ole võimalik muud moodi välja selgitada. Oper täpsustab: „Tihtipeale võib numbriline eesmärk ilma kliendivaate ja perspektiivita jääda kättesaamatuks.“

Ka Valio tootearendus- ja turundusdirektor Nele Jõemaa on kindel, et kuigi neil on olemas hea tunnetus turul toimuva kohta, on täiendavad uuringud vajalikud, et selgitada välja hetkeolukord, tarbijate ootused ning muutused turul. „Selle järgi saame panna paika strateegiad, et need täidaksid oodatud eesmärki ja oleksid maksimaalselt edukad,“ sõnab Jõemaa.

„Viimased projektipõhised uuringud tegimegi koostöös Intense’iga ja jäime rahule nii tööprotsessi kui ka tulemustega. Aitasite väga mõnusalt meil vajalikud küsimused koostada, lisasite omalt poolt häid tähelepanekuid, millele me kohe võib-olla ei osanudki mõelda ja analüüsisite tulemusi kiiresti ning korrektselt. Tulemuste põhjal selgus aspekte, mis kinnitasid meie arvamust, aga oli ka uusi tähelepanekuid, mille põhjal saime oma projekti paljuski täiendada” kiidab Jõemaa.

Intense kasvuagentuur teebki uuringuid erinevate nurkade alt ning avastab võimalusi ärikasvuks, brändianalüüsiks, konkurentide kompamiseks, persoonade loomiseks ja loomulikult uute ning julgete sihtide seadmiseks!