Intense growth HUB

ETTEVÕTTE MÕISTMINE JA ANALÜÜS

Ärianalüüs aitab leida kasulikud andmekogumid, mis võivad suurendada tulusid, tootlikkust ja efektiivsust. See võimaldab Sul klientide vajadusi paremini mõista.

Big Data on levinud väljend. Sellest andmekogust uute võimaluste, väljakutsete või lahenduste leidmine on eraldi väljakutse. Me ei analüüsi midagi analüüsimise pärast, vaid oleme keskendunud ärianalüütikas infole, mis annab juhtidele võimaluse paremaid otsuseid langetada ning prognoosida ettevõtte tulevikku – leida võimalusi äri kasvamiseks.

Aitame luua mudeleid Sinu ärihüpoteeside testimiseks ning anname nõu, kuidas neid ellu viia.

Edugarantiiga kasvustrateegiate loomine ja elluviimine. Ärimudeli, protsesside ja väärtusahela optimeerimine.

Omnikanali strateegiad. Kasumlikkusele orienteeritud digitaalse ning traditsioonilise meedia kampaaniad ja ost.