Intense growth HUB

Tulevik on veelgi Agiilsem

Ettevõtte väärtust ajas hinnatakse tema kasvuvõimekuse ja lisaväärtuse loomise oskuse alusel. Võrreldes diskonteeritud rahavoogusid näib erinevus aeglase ja kiire kasvuga ettevõtete vahel väga drastilisena; ettevõtete väärtust hinnatakse enamjaolt nende võime järgi tulevikus positiivset rahavoogu luua – Peter Thiel ja Blake Masters “Zero to One”. Start-up’iliku kiire kasvuvalemi lahti mõtestamiseks, peab vaatama sügavamale sisse: kuidas need organisatsioonid toimivad. Tuleb võtta kasutusele parimaid praktikad ja tuua need klassikalise äri konteksti. Põhilised omadused, millega start-up’id positiivselt silma paistavad on võime tulla kiiresti turule uute, innovatsiooniliste lahendustega, oskus headele inimestele energiat anda ja luua ärile väärtust ilma kasumit tootmata.

Siinkohal võtaks luubi alla, kuidas seda saavutatakse, ning mis meetodeid selleks kasutatakse. Üks võtmesõna ja mõtteviis on AGIILSUS. Agiilsus ja agiilne juhtimine on tõhusama, inimlikuma ja jätkusuutlikuma tööviisi ülesehitamine. Isejuhtivad, erinevatest funktsioonidest koosnevad tiimid, kiired ja paindlikud otsused, prioritiseerimine väärtuse loomel ning pidev tagasisidestamine nii tiimi sees kui ka lõppkliendiga.

Agiilsus on alguse saanud tarkvaraarendustiimidest ja erinevad allikad annavad kontseptsioonile erinevaid algusaegasid. Agile Manifest on kirja pandud 2001. aastal ning sellest on saanud ka alguse formaalsem ja laiapõhjalisem ning samasuguselt implementeeritud agiilne mõtteviis. Tegemist on filosoofiaga, mitte konkreetse tööriistaga, mis pakub erinevaid praktikaid vastavalt konkreetse projekti vajadustele. Peamised meetodid, mida kasutatakse on Scrum, Kanban, 6Sigma, Hybrid jne. Kõik meetodid ei sobi kõigile ja kui valida üks kindel, siis tuleks neid rituaale ja rutiine üsna täpselt järgida, et saavutada soovitud tulemus. On juhte, kes on kuulnud, et agiilne juhtimine on parem, kiirem, odavam ning võtavad kasutusele vaid mõned aspektid filosoofiast ja usuvad, et nad on selle abil agiilsed. Tulemusi saavutatakse vaid siis, kui kogu tiim on kaasas – rituaalid ja süsteemid toetavad tegevusi ning kõik järgivad mängureegleid. Agiilne ei saa olla natuke, vaid see on mõtteviis ja elustiil! Pigem on küsimus, kas sa saad lubada enda ettevõttel mitteagiilne olla.

Muutuste juhtimine, inimeste hoidmine ja kaasamine ning kiirem väärtuse loomine, kui iial varem – need on väljakutsed, millele leiab agiilse juhtimisega lahendusi. Ettevõtte väärtusahela juhtimine on kinni ettevõtte lõppklientide rahulolus ja muutlikus meeles. Kas ettevõte on valmis sellega kaasa lendama – looma lahendusi kiiresti ja järjepidevalt?

Maailmas on aina enam oluline see, et ettevõtted tegelevad oma põhiäriga, tugi- või abiteenused ostetakse sisse. Siit ka soovitus osta/rentida vajaminevad asjatundjad sisse ja tegeleda vaid sellega, mis ettevõtte ärimudelis raha toodab. Ettevõtte kõigi tulede ja viledega agiilseks muutes – protsessid, mõtteviis, kasutatavad tööriistad ja rituaalid – ei lase tulemused ennast kaua oodata. Väärtust luuakse kiiremini, täpsemini, innovatiivsemalt, inimesed on õnnelikumad, läbipaistvus ja usaldus aitab jõuda eesmärgini. Kõlab nagu võluvits ja seda ta ongi. Pange proovile!

Intense growth HUB on loodud agiilset juhtimist ja mõtteviisi silmas pidades. Me praktiseerime seda igapäevaselt. Meie väärtused, meetodid, töövoog ja tööriistad aitavad meil seda teha. Pakume ka teistele ettevõtetele abi selle maailma tutvustamisel ning oma tiimide agiilseks muutmisel. Kasv saavutatakse läbi inimeste, efektiivsete protsesside ja innovatsiooni. Agiilsus aitab luua uut energiat ja innovatsiooniteekonda samaaegselt ebavajalikest tegevustest puhastada. Koostöös toome teie organisatsiooni agiilset töökorraldust ja mõtteviisi!