Intense growth HUB

TULI uuring: Intense on klientidele tugev strateegiline partner

Oktoobri alguses selgusid värske „Turundusagentuuride positsiooni ja klientide rahulolu 2023“ uuringu tulemused. Intense’i individuaalraportist selgus, et kliendid hindavad meid eriti just tugeva strateegilise partnerina.

Esimene rõõmustav tulemus oli aga juba see, et Intense’i koostööpartneritest vastas TULI küsimustikule lausa 75%, mis  on kolm korda kõrgem uuringu keskmisest tulemusest ja annab kinnitust tugevatest kliendisuhetest.

Oleme osa kliendi ettevõttest

Kliendid on just meid oma agentuuriks valinud, sest meil on võimekust olla turunduses tugevaks strateegiliseks partneriks. Oleme selles vallas ka klientide ootused igati täitnud, sest meie rahuloluindeks on valdkonna keskmisest kõrgem.

Klientide käest uuriti ka seda, mis on nende jaoks strateegiline partnerlus ning avatud vastusena tõid kliendid välja palju olulisi nüansse: „Agentuur seisab samuti ettevõtte eesmärkide saavutamise eest. Ehk ei vaata ainult, kas sai võimalikult palju klikke, vaid kuidas kõik päriselt ettevõtte majandustulemusi mõjutab. Lisaks peab silmas kliendiprofiili, aitab vajadusel teha muudatusi ja mõtleb nagu oleks osa ettevõttest.“

Lisaks hinnati Intense’i valdkonna keskmisest kõrgemalt ka kliendikeskuses ja tiimide koostöö ladususes ja omavahelises keemias.

„Oleme loonud enda meeskonnale kliendiga koostööks kliendirahulolustrateegia ehk ootused ja normid, mida kõik enda töös jälgime. See tagab, et meie kliendid oleks õnnelikud ja hoitud,” sõnas kliendisuhete juht ja partner Kristel Kivipalu. “Konkurents meie äris on tugev  ja kliendirahulolustrateegia võimaldab meil eristuda ja hoida oma meeskonna tase turu parimate seas.”

Väljakutsed annavad võimaluse areneda

Olulisemateks väljakutseteks märkisid Intense’i kliendid brändi- ja müügikampaaniate vahelise harmoonia leidmise ja turundustegevuste tulemuslikkuse mõõtmise.

„Juba mõnda aega kinnitame klientidega lisaks aastasele turundusplaanile ka aastased uuringute plaanid“ sõnas Intense’i uuringute juht Anna-Liisa Laas. „Just tänu sellele on meil mitmeid edulugusid, kuidas järjepidevuse ning erinevate uuringute najal oleme saanud edendada nii brändi positsiooni turul, kui ka müügitulemusi.“

Mõõtes ja kõrvutades nii käitumuslikud, kui ka kliendi hoiakut kaardistavaid aspekte, saame üha selgemini näha nende omavahelisi seoseid ning tänu sellele teha ka kaalutletult õiged otsused kliendi brändi-ja müügikampaaniate vahekorra kohta.

Intense uuringute andmebaas, mis sisaldab üle 80 uuringu tulemusi, annab meile piisavalt laiapõhjalise arusaama erinevates sektorites müügitulemuste ja bränditervise korrelatsioonist. Andmetest lähtuvalt näeme, et ühtset kuldreeglit, nt 30/70 ei eksisteeri, vaid tuleb lähtuda konkreetsest sektorist ja konkreetse brändi tervisest.

Turundusagentuuride positsiooni ja klientide rahulolu 2023 uuringu tulemused, mis valmisid Rait Faktum & Ariko ja TULI koostöös. Uuringu peamine eesmärk on mõista Eesti turundus- ja kommunikatsiooniteenuste turul konkurentsiolukorda ja mõõta klientide rahulolu agentuuridega, kes kuuluvad Turundajate Liitu.